Pysäytetään metsähallituslaki -adressi keräsi 129 627 allekirjoitusta 26.2.2016–16.3.2016. Kiitos vielä kaikille allekirjoittaneille ja sanaa levittäneille!

Adressi on luovutettu eduskunnalle torstaina 17.3. kansalaisinfossa. Tilaisuuteen osallistuivat keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Markus Lohi, Jari Myllykoski (vas), Harry Wallin (sd), Hanna Halmeenpää (vihr), Kari Kulmala (ps), Mats Nylund (rkp) sekä Markku Eestiä (kok).

Tilaisuus sujui hyvässä hengessä, ja jokainen edustaja kertoi arvostavansa suuresti kansalaisten aktiivisuutta. Valitettavasti se ei näkynyt äänestysten lopputuloksissa eilen perjantaina.

Valiokunnan lakiesitykseen kirjaamat muutokset toki toteutuvat: niistä ei äänestetä eduskunnassa, eli tuleva yhtiö on valtion kokonaan omistama ja luontopalvelut säilyttävät kirjanpitonsa.

Kaikki parannusehdotukset nurin

Hallituspuolueet keskusta, kokoomus ja perussuomalaiset kaatoivat kaikki opposition esittämät parannusehdotukset. Myös KD ja RKP vastustivat muutoksia, jotka olisivat suojanneet luontoa suoraviivaiselta taloudelliselta hyödyntämiseltä. Parannusten puolesta äänestivät vihreät, vasemmistoliitto ja SDP.

Jos parannukset olisivat toteutuneet, retkeily- ja virkistysmetsät, yleiset vesialueet ja erämaat olisivat jääneet Metsähallituksen julkisen puolen haltuun (ns. kolmas tase). Se olisi ollut merkittävä vastaantulo hallitukselta, ja parantanut lain yleistä hyväksyttävyyttä.

Kansanedustajien enemmistö kuitenkin kaatoi ehdotuksen, joten nyt nämä alueet ovat siirtymässä liiketalousyksikön alaisuuteen, eikä ympäristöministeriöllä ole enää sananvaltaa niiden käyttöön.

Toteutumatta jäi myös parannus, jonka mukaan eduskunta olisi päättänyt maa- ja vesialueiden siirroista taseiden välillä. Nyt Metsähallitus-konsernilla on oikeus siirrellä alueita kolmannesta taseesta taloustaseeseen, joka on tuottovaatimusten alainen. Metsähallitus tekee rahaa mm. hakkuilla, soranotolla ja valtion maita myymällä.

Ratkaiseva äänestys tulossa

Suomen luonnon ja suomalaisten kannalta uusi metsähallituslaki on karmea. Vasemmistoliitto ja SDP ovat jo aiemmin ilmoittaneet äänestävänsä lakiesitystä vastaan. Parannusehdotusten kaaduttua myös vihreät aikovat äänestää lakia vastaan.

Tämänhetkisen tiedon mukaan ratkaiseva äänestys lain hyväksymisestä tai hylkäämisestä on pääsiäisen jälkeen viikolla 13. Ennuste on huono: hallituspuolueet pystyvät runnomaan lain lävitse. KD ja RKP tuskin äänestävät lakia vastaan, koska ne pitivät valtaosaa esitetyistä parannuksistakin turhina.

Kansanedustajia kannattaa kuitenkin yhä muistuttaa, kuinka laajasti suomalaiset tätä lakia vastustavat. Kävipä lopullisessa äänestyksessä miten tahansa, tämä ei pääty tähän.

Yhtiöittämisen saama valtava julkisuus oletettavasti hillitsee – aluksi – arvokkaiden luontoalueiden tärvelemistä. Poliittinen hinta olisi kansanedustajillemme liian kova. Lakiin kirjattu yhtiön myyntikieltokin antaa meille aikaa valmistella seuraavaa askelta.

Saana Katila
Toimittaja
Pysäytetään metsähallituslaki -adressin perustaja

———————

Hyödyllisiä linkkejä

Näin puolueet ja kansanedustajat äänestivät perjantaina 18.3.2016:
https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/aanestys.aspx?aanestysnro=1&istuntonro=27&vuosi=2016

Taulukko on vaikeaselkoinen, sillä kysymyksenasettelua ei ole avattu. Vastalauseet eli muutosehdotukset löytyvät puolestaan täältä, aivan mietinnön lopusta:
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/mietinto/Sivut/MmVM_2+2016.aspx#JasenMielipideOsa