Esitykseen uudeksi metsähallituslaiksi on tullut merkittävä muutos maa- ja metsätalousvaliokunnassa. Osakeyhtiötä koskevaan lakitekstiin on lisätty sanat ”valtion kokonaan omistama”, mikä tekee yhtiön myynnistä hankalampaa. Myynti vaatisi nyt sekä lakimuutoksen että eduskunnan suostumuksen, mikä antaa tarvittaessa lisäaikaa vastarinnalle.

”Osakeyhtiö on valtion kokonaan omistama ja Metsähallituksen hallinnoima.”
(Laki valtion metsätalousosakeyhtiöstä 1 §)

Pysäytetään metsähallituslaki -kampanja on kritisoinut voimakkaasti sitä, että alkuperäisen lakiesityksen mukaan uusi yhtiö olisi ollut myytävissä eduskunnan suostumuksella (HE 132/2015 vp). Mietinnön viimeistelyvaiheessa adressin oli allekirjoittanut yli 120 000 suomalaista, julkinen paine oli kova ja mediatietojen mukaan kansalaispalautetta on tulvinut. Kiitos teille kaikille!

Työ uuden metsähallituslain pysäyttämiseksi jatkuu kuitenkin kiivaana. Metsähallituksen yhtiöittäminen on edelleen valtava uhka Suomen luonnolle: talousmetsien lisäksi osakeyhtiö hallinnoisi yleisiä vesiä, retkeilymaita ja luontaistalousalueita, joiden käyttöön ympäristöministeriöllä ei olisi enää sananvaltaa.

Uusi laki heikentäisi myös demokratiaa, eduskunnan ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia. Julkisuuslain noudattamista ei edellytetä, joten yhteistä kansallisomaisuuttamme koskevaa tietoa häivytetään liikesalaisuuden taakse.

Nämä suuret periaatteelliset ja käytännölliset ongelmat palautuvat yhtiöittämiseen, jota EU ei vaadi, sitkeistä väitteistä huolimatta. Epäonnistunut lakiesitys pitäisi hylätä ja asia olisi palautettava uuteen avoimeen valmisteluun. Yhtiöittämiselle on vaihtoehtoja, ja ne olisi selvitettävä.

Hallituksen mukaan laki on säädettävä kiireesti EU:n käyttöoikeusdirektiivin vuoksi. Jopa eduskunnan talousvaliokunta on todennut, ettei vielä tiedetä, koskeeko koko direktiivi ylipäätään Metsähallituksen harjoittamaa metsätaloutta. Eduskunnan ei pidä hyväksyä varmuuden vuoksi näin heikkoa lakiesitystä, joka kuitenkin määrittäisi kansallisomaisuutemme hallinnan.

Pysäytetään metsähallituslaki -adressiin on lisätty tiedonanto lakiesityksen muutoksista:
http://pysaytetaanmetsahallituslaki.fi/

Nimien kerääminen jatkuu viime metreille saakka, ja jokainen allekirjoitus merkitsee! Adressi sulkeutuu uuden metsähallituslain ensimmäisen eduskuntakäsittelyn jälkeen keskiviikkona 16.3. klo 0:15. Luovutan adressin eduskunnalle torstaina 17.3. Alustavan tiedon mukaan ratkaiseva äänestys on perjantaina 18.3.2016.

Allekirjoittakaa adressi, jakakaa tietoa, ottakaa yhteyttä kansanedustajiin!

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö tuli julki torstaina 10.3.2016.

Saana Katila
Toimittaja
Pysäytetään metsähallituslaki -adressin perustaja