Minimahti

Syventävää vapaata journalismia & avoimen demokratian hankkeita.

Mikä Minimahti?

Saana_KatilaMinimahti on ollut tauolla viimeisen vuoden, sillä olen keskittynyt esikoisromaanini viimeistelyyn. Maanalaiset tanssivat aamuisin tulee julki Kosmos-kustantamolta huhti-toukokuun vaihteessa 2017. Lisätietoa löytyy kirjailijasivuiltani: saanakatila.fi

Minimahti on syntynyt intohimosta journalismiin. Minimahti julkaisee syventäviä artikkeleita yhteiskunnallisesti merkittävistä aiheista sekä huolella taustoitettuja näkökulmakirjoituksia. Juttujen aihepiiriä ei ole ennalta rajattu: ajan ilmiöitä, taloutta, politiikkaa ja ympäristöasioita, teemoja, jotka vaikuttavat meistä jokaisen elämään. Tavoite on kunnianhimoinen – tarttua aiheisiin, jotka ovat jääneet liian vähälle huomiolle muussa mediassa tai joita on käsitelty vain pintapuolisesti, syventyä teemaan ja kirjoittaa mahdollisimman kiinnostava ja valaiseva juttu, tuoda uusia näkökulmia yleiseen keskusteluun.

Olen Saana Katila, ammatiltani toimittaja, ja perustin Minimahti-sivuston vastapainoksi nopealle uutisoinnille. Päivittäisjournalismi syntyy kiireessä, ja liian usein haastateltaviksi valikoituvat ne, jotka on satuttu kiinni saamaan tai joilta on totuttu ”näistä asioista” kysymään. Toimittajilla on vahvuusalueensa, mutta arkisessa uutispyörityksessä jokaista juttuaihetta ei ehdi kartoittamaan perinpohjaisesti saati useista näkökulmista. Nykymaailmassa nopea uutisointi on välttämätöntä, mutta se kaipaa kipeästi rinnalleen syventävää journalismia, eikä mediataloilla tunnu olevan riittävästi resursseja: aikaa ja tekijöitä.

Minimahdin tavoitteena on omalta osaltaan laajentaa ja syventää yhteiskunnallisten aiheiden journalistista käsittelyä. Liian usein yhteiskunnallinen uutisointi tarkoittaa erilaisten päätösten rutiininomaista esittelyä. Rakentavan kansalaiskeskustelun edellytys on, että kansalaiset kuulevat merkittävistä hankkeista jo suunnitteluvaiheessa. Mitä enemmän ihmiset saavat tietoa suunnitelmista, niiden todennäköisistä seurauksista ja mahdollisista vaihtoehdoista, sitä vahvemmin perustein he pystyvät muodostamaan mielipiteensä – ja vaikuttamaan lopputulokseen, siihen, millaisessa yhteiskunnassa elämme.

Minimahti edustaa vapaata journalismia, eikä sillä ole taloudellisia tai poliittisia sidoksia. Juttujen teossa noudatamme hyvää journalistista tapaa. Toistaiseksi teen Minimahti-sivustoa yksin ja ilman taloudellista korvausta, joten näin aluksi julkaisutahti on ehkä juttupaketti tai pari kuukaudessa. Artikkelit ja näkökulmatekstit ovat lähtökohtaisesti avoinna kommentoinnille, mutta Minimahdin sivuilla julkaistaan vain asialliset, hyvän tavan mukaiset kommentit. Esimerkiksi henkilöön käyviä loukkauksia sisältävät viestit jäävät julkaisematta.

Olen työskennellyt toimittajana reilut 10 vuotta, joista viimeiset kuusi Yle Uutisissa, etenkin uutissuunnittelussa. Ennen vuotta 2009 tein töitä muun muassa Sanomien kaupunkilehdille.